banconi e consolle

Bancone Veuve Cliquot

200X75X90h

BAN05

Bancone Bar Sun

200X75X90h

BAN06

Bancone Reception/Buffet Sun

150X75X85h

BAN07Desk Accoglienza Sun

120X55x102h

BAN08

Banco Bar Luminoso modello Ice

120x90x110h

BAN03

Banco Bar Luminoso modello Clipper Lineare

150x90x110h

BAN01Banco Bar Luminoso modello Clipper Angolare

90x90x110h

BAN02

Banco Bar Luminoso modello Ice Angolare

80x80x110h

BAN04